Referenties

“Als Coforta/The Greenery doen we niet zomaar een beroep op adviesbedrijven. NICE is al jaren een trouwe partner als het gaat om Strategie en Beleids-ontwikkeling binnen Coforta/The Greenery “. – Joost Rouwhorst, Manager Coöperatiezaken Coforta


“Het volgen van de verschillende leergangen bij NICE heeft eraan bijgedragen dat onze commissarissen en ledenraadsleden met sprongen gegroeid zijn in zowel hun hun bestuurlijke rol bij de coöperatie als in hun persoonlijke ontwikkeling. De intensiviteit van de programma’s maakt het verschil ten opzichte van andere aanbieders. Door de ontwikkeling van de individuele commissarissen en ledenraadsleden is de governance bij onze coöperatie als geheel verder geprofessionaliseerd”. – Marcel Roordink, Algemeen Directeur ABZ Diervoeding


“De persoonsgerichte aanpak in Leergang Leiderschap en AOCV geeft deelnemers levenslange bagage mee. Ze krijgen inzicht in het begrip en de bestuursvorm coöperatie. Én leren zichzelf kennen en de impact op hun omgeving, zowel zakelijk als privé. Voor het bestuurlijke werk in een coöperatie een onmisbare groei, die ze daarmee doormaken”. – Henk Wassink, voormalig manager Coöperatiezaken, Agrifirm


“Namens AR heeft een groot aantal collegeleden in de afgelopen jaren de Bestuurdersleergang, AOCV of Leergang Leiderschap van NICE gevolgd. Van de deelnemers krijgen we enthousiaste reacties terug. Het zijn intensieve trajecten die de collegeleden direct meerwaarde opleveren in hun rol als bestuurslid of commissaris van een coöperatie”. – Martin Grift, Coöperatie AgruniekRijnvallei


“Ik vond het een cadeautje en je moet het jezelf gunnen om het uit te pakken”. – Cees Kimmel, Vennoot en NVM Makelaar bij Frisia Makelaars, Partner in Dynamis