Achtergrond

NICE: Netherlands Institute for Co-operative Entrepreneurship

NICE opleiding & bestuurlijke raadgeving werd in 1995 opgericht als gezamenlijk initiatief van onder meer de Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw en Business Universiteit Nyenrode. Sinds die tijd zijn we altijd duurzaam onderscheidend gebleven op met name het vlak van coöperaties.

Als landelijk instituut met internationale uitstraling opereert NICE vanuit Brummen. Sinds de start zijn we actief met:

– onze leergangen
– het werven en selecteren van directiefuncties, bestuurders en toezichthouders
– bestuurlijk belangrijke vraagstukken (zoals de keuze voor een bestuurlijk model of de
inrichting van een bestuurs- c.q. directiestatuut)