Persoonlijke Duurzaamheid

Ons unieke en persoonlijke programma ‘Persoonlijke Duurzaamheid’ nodigt de professional, ondernemer, toezichthouder of directeur/bestuurder uit om in zijn of haar drukke bestaan tijd vrij te maken voor zichzelf en aandacht te besteden aan zijn/haar innerlijke vitaliteit.

Het programma is voor diegene die zich in een fase van zijn of haar leven bevindt, waarin hij/zij zich afvraagt hoe nu verder te gaan. Die zich de vraag stelt: ‘zoals ik nu leef, wil ik dat de komende drie, vijf of zeven jaar ook nog zo?’. En die op de een of andere manier voelt dat het antwoord wel eens een ‘nee’ zou kunnen zijn. Misschien omdat het niet meer vol te houden is. Maar ook nog niet weet hoe het anders zou kunnen, omdat andere keuzes (te) lastig lijken.

In het programma verken je je mogelijkheden voor een nieuw perspectief. Je bepaalt als deelnemer zelf je doel en resultaten. We helpen je ook om je ideeën te concretiseren.

Data
Neemt u voor de actuele startdatum contact op met het secretariaat
Coaching
De deelnemer krijgt niet alleen in de vier workshops waarin met andere deelnemers intensief wordt opgetrokken, volop de gelegenheid om persoonlijk te reflecteren. Het programma voorziet tevens in drie individuele coachingsgesprekken tijdens de looptijd van het programma en nog een coaching gesprek als follow up. De gesprekken vinden plaats met een ervaren executive NICE-coach. In het vertrouwelijke intake gesprek dat vooraf gaat aan het programma, wordt de match tussen het persoonlijke profiel en het programma vastgesteld en de persoonlijke doelen nader verkend.
Kosten
Overige info
De vier blokken zijn ver genoeg van elkaar verwijderd en toch dicht genoeg op elkaar om de deelnemer voldoende tijd te geven een en ander nog eens goed te doordenken en te doorvoelen zonder dat het op de achtergrond kan raken. Deelnemers dienen zich ervan bewust te zijn, dat de toelating tot het programma commitment veronderstelt voor volledige aanwezigheid tijdens de workshops en deelname aan de coachinggesprekken.
Resultaat
Het programma biedt een prachtige gelegenheid om in goed gezelschap van anderen, die met dezelfde vragen bezig zijn na te denken over welke wijze je ook de volgende periode van je leven betekenisvol wilt inrichten. Hoe er wellicht weer een balans gevonden kan worden die bij jou past voor de komende tien jaar. Het programma nodigt uit tot reflectie en tot het luisteren naar je ‘call of character’: de interne trommelaar of roepstem die ook je sluimerende verlangen vertegenwoordigt. En biedt support voor actie, want wie blijft doen wat hij deed, krijgt wat hij kreeg. We zijn onze eigen rentmeester. We geven de vruchten van ons verleden ook door aan onszelf en kunnen te allen tijde weer keuzes maken die onze nabije toekomst beïnvloeden. Wie dat doet met het oog op kwaliteit van de ons toegemeten persoonlijke levenstijd en zich mentaal fit voelt, kan bovendien meer betekenen voor de ander in de eigen, nabije en iets minder nabije omgeving.