Maatwerk

Naast het vaste aanbod levert NICE maatwerk. We zijn diagnostisch sterk, zien snel waar binnen een (bestuurlijke) organisatie behoefte aan is.  We blijven niet aan de zijlijn staan maar nemen u en uw directie- of managementteam bij de hand tot de gewenste ontwikkeling daadwerkelijk is ingezet en zijn niet bang stevige verantwoordelijkheid te nemen. We richten ons op professionele en persoonlijke ontwikkeling en buigen ons ook over vragen op het punt van governance en samenwerking. Onderstaand enige voorbeelden van ons maatwerk:

– Leergang voor derde generatie in het kader van opvolging binnen het familiebedrijf

– Leergang Leiderschap Accountants

– De spirit van coöperatie: een opleidingsprogramma voor zuivelcoöperatie Royal FrieslandCampina

– Bestuurdersacademie Koninklijke Horeca Nederland

– Begeleiding van bestuurs- en werkconferenties, teambijeenkomsten en studiedagen

– Begeleiding ledenraden

Meer informatie

Informatie aanvragen