Bestuurdersleergang

Bestuurders van coöperaties staan voor de uitdaging om het beleid voor hun coöperatie te bepalen. De omgeving waarin dit plaatsvindt verandert in een hoog tempo. Te denken valt aan ontwikkelingen in de markt en toenemende maatschappelijke druk. Al deze aspecten hebben met elkaar gemeen dat zij een breuk vormen met de ontwikkelingen in het verleden. Dit vraagt voortdurend om nieuwe antwoorden van de bestuurlijke leiding.

De Bestuurdersleergang is toegankelijk voor bestuurders en directeuren die beschikken over tenminste vijf jaar bestuurlijke ervaring en op zoek zijn naar een versteviging en vergroting van hun inzichten. De groep telt maximaal 16 deelnemers. Voorwaarde voor deelname is tevens de bereidheid om aan het volledige programma mee te werken (alle opdrachten en 80% aanwezigheidscriterium).

Data
Blok 1: Donderdag 17 en vrijdag 18 maart 2022
Blok 2: Donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli 2022
Blok 3: Donderdag 27 en vrijdag 28 oktober 2022
Blok 4: Donderdag 2 en vrijdag 3 februari 2023
Blok 5; NOG TE PLANNEN

1e dinsdagbijeenkomst: 3 mei 2022
2e dinsdagbijeenkomst: 13 september 2022
3e dinsdagbijeenkomst: 13 december 2022
4e dinsdagbijeenkomst: NOG TE PLANNEN

Slotbijeenkomst; NOG TE PLANNEN

Coaching
Binnen de leergang is een individueel coachings-traject opgenomen. Met elke deelnemer wordt gereflecteerd op de persoonlijke kwaliteiten en aandachtspunten. Tevens vindt er een slotgesprek plaats gedurende de opleiding.
Kosten
€12.910,00 (exclusief btw, literatuur, reis– en verblijfskosten).
Overige info
Bij deze opleiding is het gebruikelijk dat er na aanmelding een intakegesprek plaatsvindt. In de leergang is tevens een HOGAN-assessment opgenomen. Dit reflectie-instrument geeft de deelnemer een beeld van zijn/haar sterke kanten en aandachtspunten.

De bijeenkomsten vinden plaats bij Kasteel Engelenburg te Brummen. Als afsluiting van de leergang wordt er een feestelijke slotbijeenkomst georganiseerd. Vertegenwoordigers van de aanmeldende organisaties zijn uitgenodigd en ook partners en familieleden zijn van harte welkom.
Resultaat
De leergang beoogt de aanwezige ervaring van bestuurders te ondersteunen, te verdiepen en te verbreden. De leergang biedt een stevige steun in de rug bij de gedachtevorming over de verdere ontwikkeling en put hiervoor uit wetenschappelijke bronnen, onderbouwingen uit de theorie en toelichting op de verschillende thema’s door gastsprekers en ervaren bestuurders. Tenslotte is de onderlinge uitwisseling van ervaring tussen de deelnemers een bron van informatie en inspiratie.