Dienend Meesterschap

Toezicht houden is een spannend vak, soms tot het adembenemende aan toe. Waarom? Toezichthouders en bestuurders zijn van elkaar afhankelijk om hun functie goed te kunnen uitoefenen. De bestuurder voelt zich kwetsbaar vanwege zijn hiërarchische relatie tot zijn toezichthouder met de ultieme consequentie dat hij altijd vervangen kan worden. De toezichthouder is op zijn beurt kwetsbaar omdat hij afhankelijk is van de informatie die de bestuurder verstrekt en er nooit helemaal zeker van is of hij adequaat is geïnformeerd. Natuurlijk speelt daar doorheen ook steeds de kwestie van macht. Dit wordt zelden tot nooit uitgesproken, maar de schaduw ervan is altijd op de achtergrond aanwezig.

Ons unieke programma ‘Dienend Meesterschap’ daagt toezichthouders uit om de speciale, bijzondere en complexe relatie tussen bestuurder en toezichthouder vanuit hun eigen persoonlijk meesterschap in te vullen. De effectiviteit van toezicht is namelijk niet een resultante van expertise, governance codes en protocollen. Hoe belangrijk deze voorwaardelijk ook zijn, de effectiviteit wordt in essentie bepaald door het vakmanschap van met name de toezichthouders en de wijze waarop zij de verhoudingen met respect en in onderling vertrouwen weten vorm te geven. Dienend Meesterschap biedt zijn deelnemers een inspirerende en reflectieve omgeving om de persoonlijke interventiekracht te versterken.

Data
Blok 1: maandag 28 en dinsdag 29 oktober 2024
Blok 2: maandag 10 en dinsdag 11 februari 2025
Blok 3: maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 april 2025 (Ashrdige)
Blok 4: maandag 23 en dinsdag 24 juni 2025
Blok 5: maandag 22 en dinsdag 22 januari 2025

Slotbijeenkomst: donderdag 22 januari 2026

Data zijn o.v.b. van eventuele wijzigingenCoaching
De deelnemer krijgt volop de gelegenheid om op zijn eigen effectiviteit te reflecteren, mede door drie individuele coachingsgesprekken gedurende het programma met een ervaren (non-)executive coach als ook nog een coaching gesprek nadat het programma is afgerond. Daarnaast zullen er groepssupervisie-bijeenkomsten tijdens de workshops plaatsvinden.
Kosten
€12.950,- (exclusief btw, literatuur, reis– en verblijfskosten)..
Overige info
In het programma Dienend Meesterschap wordt samengewerkt met Ashridge Executive Education, toonaangevend op het gebied van leiderschap en executive coaching. De derde bijeenkomst vindt plaats op de prachtige huislocatie van Ashridge in Berkhamsted (UK). Key note begeleider namens Ashridge Prof.dr. Erik de Haan, director of centre for coaching at Ashridge. Professor of organization development and coaching at VU Amsterdam.

Ter afronding van het programma presenteert de deelnemer in een persoonlijke ontmoeting een reflectieverslag over zijn dienend meesterschap aan zijn eigen begeleiders c.q. critical friend(s). Net als alle coachingsgesprekken vindt deze plaats in het NICE-Koetshuys, pleisterplaats voor Dienend Meesterschap.
Resultaat
De deelnemer is zich nog nadrukkelijker bewust van de essentie van het vak van toezichthouder, heeft zicht op de dilemma’s die besloten liggen in de verschillende taken en rollen van de toezichthouder, kent de belangrijkste aspecten van de dynamiek in de bestuurskamer, is alert op ‘early warnings’ en kent zijn of haar interventiemogelijkheden. ‘Bestuurlijke wijsheid’ of ‘maturiteit’ is gegroeid en ‘persoonlijke moed’ is voor zover mogelijk versterkt.