Bestuurlijke raadgeving

We richten ons in algemene zin vooral op persoonlijke en professionele ontwikkeling maar blijven niet aan de zijlijn staan. We schuwen ook strategisch getinte issues niet,  buigen ons desgewenst ook over vragen op het punt van (top)teamontwikkeling, samenwerking en governance binnen organisaties. NICE biedt naast haar leergangen, professionele begeleiding bij:

Werving, selectie & assessment

(Zelf) evaluatie Raad van Commissarissen