Wat zoekt u?

NICE verzorgt opleidingen voor bestuurders,  commissarissen en ledenraadsleden.

Het is essentieel voor leiders dat zij vanuit formele verantwoordelijkheid hun stijl en interventie kunnen afstemmen op de situatie. NICE biedt leergangen aan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap en bijvoorbeeld masterclasses.

Maatwerk is ook mogelijk                                                                                      Met maatwerk gaat NICE in op allerhande specifieke en actuele vragen binnen uw organisatie. Steeds vaker zijn dat vragen met een strategische component.