Leergang Leiderschap

In de coöperatieve sector gaat het niet alleen om zeggenschap van de leden, maar vooral om de wijze waarop het vormgegeven kan worden: zeggingskracht. Dat geldt voor landbouworganisaties en ook voor bijvoorbeeld waterschappen en politieke partijen. Het is voor de sector van groot belang om nu en in de toekomst goede bestuurders te hebben, die hun zegje kunnen doen. De Leergang Leiderschap is de eerste stap voor jonge potentiële bestuurders om zich te bekwamen in het bestuurders vak. Daarmee wordt een kweekvijver van bestuurders gecreëerd, die in de toekomst de fakkel van de huidige generatie bestuurders kunnen overnemen.

In deze leergang staat een drietal thema’s centraal:

– Het besturen van organisaties;

– De maatschappelijke context waarin dit gebeurt;

– De persoon achter de bestuurder.

De deelnemers zijn bij voorkeur tussen de 20 en 35 jaar, hebben bestuurlijke en maatschappelijke interesse en zijn bereid om in hun eigen ontwikkeling te investeren.

Data
Voor meer informatie over startdata kunt u contact opnemen met het secretariaat van NICE
Coaching
De werkvormen zijn heel afwisselend. Naast presentaties door inleiders en theoriegedeelten gaan de deelnemers vooral zelf aan het werk. Er vindt een individueel traject plaats in de vorm van twee coachingsgesprekken, waarin eigen ambities, persoonlijke en bestuurlijke kwaliteiten en het bepalen van persoonlijke leerdoelen aan de orde kunnen komen.
Kosten
€3.925,00 (excl. BTW, literatuur, reis-en verblijfkosten).
Overige info
Ieder blok bestaat uit twee dagen inclusief overnachting. Tijdens de slotbijeenkomst presenteren de deelnemers zich in een door hen te verzorgen symposium. Na afronding van de leergang ontvangen de deelnemers op basis van aanwezigheid (80% aanwezigheidscriterium) een certificaat.
Resultaat
De deelnemer is bekend met de meest elementaire leiderschapsvaardigheden, kent zijn of haar persoonlijke basis-stijl, de kracht en de valkuilen daarvan. De gesprekstechniek is aangescherpt en de deelnemer is weerbaarder en effectiever geworden in de verschillende situaties die zich in de praktijk voor doen. Daarnaast heeft de deelnemer meer organisatie- en omgevingssensitiviteit, stemt zichzelf beter af op de context.