Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training en Opleiding

NICE opleiding & bestuurlijke raadgeving is aangesloten bij de NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.  NICE is geaccrediteerd en voldoet aan het NRTO-keurmerk. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en opleiding tussen NICE opleiding & bestuurlijke raadgeving en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Gedragscode-NRTO
Alle zakelijke opdrachten met betrekking tot opleiding, training en advies worden uitgevoerd met inachtneming van de gedragscode van de NRTO.

Annuleringsvoorwaarden beroep en bedrijf voor training en opleiding

Vragen over algemene voorwaarden

Neem voor vragen over de algemene voorwaarden contact met ons op via:

NICE opleiding & bestuurlijke raadgeving
Zutphensestraat 386
6971 JS Brummen

E-mail: office@niceopleidingen.nl
Telefoon: 0575 – 54 62 35

Privacyreglement 

Informatie AVG – welke gegevens bewaart NICE en hoe lang?

Klachtenprocedure