Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training en Opleiding
NICE opleiding & bestuurlijke raadgeving is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en opleiding tussen NICE opleiding & bestuurlijke raadgeving en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen NICE opleiding & bestuurlijke raadgeving en de consument met betrekking tot een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs, en alle overeenkomsten die uitsluitend betrekking hebben op de koop van lesmateriaal.

Gedragscode Beroep en Bedrijf
Alle zakelijke opdrachten met betrekking tot training en opleiding worden uitgevoerd met inachtneming van de gedragscode beroep en bedrijf van de NRTO.

Annuleringsvoorwaarden beroep en bedrijf voor training en opleiding

Gedragscode Consumenten
Deze gedragscode ziet toe op het lidmaatschap van de NRTO van ondernemers die een opleidingsovereenkomst sluiten met natuurlijke personen handelend in privé (consumenten). Onder opleiding wordt verstaan iedere vorm, ongeacht duur, van onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

Vragen over algemene voorwaarden

Neem voor vragen over de algemene voorwaarden van NICE opleiding & bestuurlijke raadgeving contact met ons op via:

NICE opleiding & bestuurlijke raadgeving
Zutphensestraat 386
6971 JS Brummen

E-mail: office@niceopleidingen.nl
Telefoon: 0575 – 54 62 35

Klachtenregeling Geschillencommissie

Klachtenprocedure NICE

Privacyreglement NICE

Informatie AVG – welke gegevens bewaart NICE en hoe lang? Systeem informatiebeveliging NICE