Evaluatie RvC

Elke raad van commissarissen bespreekt ten minste eenmaal per jaar het eigen functioneren en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden, periodiek dient daarbij externe begeleiding betrokken te zijn. Doel van de evaluatie is een kritische reflectie op en een scherper beeld van de kwaliteiten en valkuilen van het individu en het team van commissarissen en bestuurders.

NICE kan hierbij advies en begeleiding verzorgen. Daarbij kunnen we verschillende vormen van zelfevaluatie aanbieden die allen op geheel eigen wijze inspireren en uitdagen. Zodoende leveren we een bijdrage aan de optimalisering van het toezicht binnen uw organisatie. We zijn ons er terdege van bewust dat er steeds zwaardere eisen worden gesteld aan dat toezicht, zowel op het punt van inhoudelijke kennis als op het punt van strategische oriëntatie, samenwerking en diversiteit. We stemmen onze aanpak steeds af op de nieuwe inzichten daaromtrent. Ons advies kan ook worden ingezet in het kader van herbenoeming.