Werving, Selectie & Assessment

NICE werving, selectie & assessment richt zich op bestuurders en toezichthouders. Dankzij ruime ervaring in de bestuurskamers van organisaties kent en doorgrondt NICE de gevoelige verhoudingen tussen een bestuur of raad van commissarissen van een organisatie en haar directie.

Verschillende organisaties, waaronder coöperaties, belangenorganisaties, woningbouwcorporaties en Rabobanken hebben NICE om advies gevraagd bij onder meer:

– Het opstellen van profielen

– Het werven en selecteren van directieleden, bestuurders en toezichthouders

– Inrichten en begeleiden van selectiecommissies

– Assessments in het kader van geschiktheidsbepalingen en/of ontwikkeladviezen

– Het toetsen van bestuurders of commissarissen voor herbenoeming

 

HOGAN gecertificeerd

NICE werkt met gecertificeerde HOGAN assessoren. Voor meer informatie over HOGAN, klik hier.

NICE werkt met de AEM-Cube®, een instrument waarmee drijfveren van een individu en/of team worden gemeten. De AEM-Cube® vormt een ideaal uitgangspunt voor teamsessies over o.a. strategie, samenwerking en diversiteit. Voor meer informatie, klik hier.