Visie

Een bestuurder staat opgesteld om de ambities van de organisatie vorm te geven en de teamprestaties te optimaliseren. Of het nu gaat om een directieteam, een managementteam, een team van bestuurders of toezichthouders, een bijeenkomst met leden of ledenraadsleden, een bestuurder zal zijn resultaten vooral via anderen moeten bereiken. Naarmate een bestuurder meer maturiteit opbouwt is hij ook beter in staat zijn eigen inzet te relativeren en die bijdragen van anderen meer te waarderen en beter in te zetten. Het dienen, verbinden, inspireren en motiveren van anderen is zijn eerste zorg.

Een goede bestuurder weet welke koers hij wil en moet varen en besteedt voldoende aandacht aan reflectie op zichzelf en zijn omgeving. Dan kristalliseren zich de ontwikkelopgaven uit. En die zijn er altijd. Wie zichzelf en zijn organisatie niet ontwikkelt, is als bestuurder geen lang leven beschoren. Dat is waar we u bij NICE graag in ondersteunen. Leertrajecten bij NICE zijn misschien intensiever dan gemiddeld, we onderscheiden ons door diepgang, kwaliteit en impact.

NICE heeft een brede klantenkring. We voelen ons goed thuis in coöperaties, brancheorganisaties, familiebedrijven en organisaties in de financiële dienstverlening, de zorg, het onderwijs en de woningbouwsector.

Onze wortels liggen in de coöperatieve sector. Het bestuur van een coöperatie heeft bedrijfskundig gezien een opmerkelijke rol. Als vertegenwoordiger van de leden draagt het de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het vormgeven van de ondernemingsambities. Daarin dient het coöperatiebestuur een balans te vinden tussen het belang van de leden-ondernemers en het belang van de organisatie en tussen de lange en de korte termijn.

De praktische ondernemingsleiding is overgedragen aan een professioneel management. Misschien is het benoemen van goed management wel de belangrijkste opgave van een bestuurder. Bovendien zal de omvang van de coöperatie en de daarmee samenhangende managementvraagstukken de complexiteit van het eigen bedrijf vaak vele malen overtreffen. De kennis en ervaring van de bestuurder schieten waarschijnlijk tekort.

Dit alles vergt stuurmanskunst en brengt complexiteit met zich mee waar wij ons al meer dan twintig jaar in verdiepen.